Working Spirit bestaat inmiddels bijna 15 jaar en heeft zich in die jaren ontwikkeld tot een betrouwbare leverancier van ICT-professionals. Working Spirit is gevestigd in Deventer en heeft een locatie in Amsterdam van waaruit gewerkt kan worden.

detachering & opleiding

Working Spirit ICT BV voorziet in een tijdelijke en permanente behoefte aan extra capaciteit en of kennis op het gebied van Softwareontwikkeling en IT Infrastructuur. Working Spirit vult deze behoefte in door het detacheren van eigen medewerkers en freelancers of via een opleidingstraject.

Naar Detachering

Tot 2014 was Working Spirit vooral actief met het detacheren van Softwareontwikkelaars met als specialisme .Net en Java. In 2014 zijn wij gestart met Working Spirit Academy, waarin schoolverlaters en werkzoekenden worden opgeleid tot ICT-professional. Eind 2015 is met succes het IT Infrastructuur domein aan de dienstverlening toegevoegd.

Naar Academy
Heb jij de juiste spirit? Werken bij working spirit

over Working Spirit

Working Spirit is een platte en open organisatie waarbinnen de lijnen tussen het management en personeel kort zijn. Wij vinden dat iedereen meetelt in de organisatie en dat alles bespreekbaar moet zijn.

Ook extern proberen wij de lijnen kort te houden met heldere communicatie en een directe benadering. Wij vinden het prettig om in een ongedwongen, informele sfeer met zowel onze collega’s, leveranciers als onze klanten om te gaan. Hierbij verliezen we onze professionaliteit nooit uit het oog. Wij leveren kwaliteit en dat blijven wij doen.

'Intensief contact met de klant maakt snel bijsturen mogelijk'

Onze visie & ambitie

Working Spirit onderkent de toenemende schaarste in de beschikbaarheid van ICT-professionals. Door gebruik te maken van creatieve methoden willen wij een groeiende bijdrage leveren aan het oplossen van dit schaarste probleem. Wij willen een proactieve sparringpartner en technisch vertrouwenspersoon zijn voor onze klanten en een aantrekkelijke werkgever voor bestaande medewerkers en nieuw talent.

Maatschappelijk verantwoord

In onze maatschappij is het belangrijk dat alle mensen, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking, als volwaardige burgers kunnen participeren in de samenleving, bij voorkeur via een reguliere baan. Working Spirit heeft middels Working Spirit Academy een programma ontwikkeld waarmee een concrete bijdrage wordt geleverd aan de realisatie hiervan. Wij ondersteunen onze klanten door de (re-)integratie van werkzoekenden met een WW-of bijstandsuitkering. Mensen met een een afstand tot de arbeidsmarkt maar met voldoende capaciteiten om als volledig zelfstandige medewerker te kunnen functioneren. Wij komen met onze aanpak tegemoet aan de toenemende schaarste aan ICT-ers. Door samen met sociale partners re-integratie mogelijk te maken voegen wij mensen toe aan de markt. Wij vergroten het aanbod in plaats van het te verschuiven.

aan de slag

Als gedetacheerde

Working Spirit ICT BV wil graag groeien en wij zijn daarom continu op zoek naar nieuwe mensen die ons team willen komen versterken. Wil jij bij Working Spirit aan de slag als softwareontwikkelaar of IT Infrastructuur specialist, check dan onze "werken bij" pagina. Heb je een HBO diploma en wil je omscholen naar ICT, kijk dan op de Academy pagina.

Werken bij

Als freelancer

Working Spirit maakt regelmatig gebruik van de diensten van freelancers om haar klanten te ondersteunen. We hebben een uitstekende relatie met een brede groep freelancers. Ben jij freelancer met als specialisme IT Infrastructuur of Softwareontwikkeling (.Net of Java) dan komen we graag met je in contact. Wie weet is er een goede match en kunnen wij je binnenkort inzetten bij een van onze opdrachtgevers.

Contact