Working Spirit > Nieuws > Succesvolle Security Meetup
01 februari 2019

Succesvolle Security Meetup

Zo­wel in­te­res­san­te als ge­zel­li­ge Meetup

 

Op de laat­ste dag van ja­nu­a­ri was het tijd voor de eer­ste Meetup van 2019. Het on­der­werp was dit keer Se­cu­ri­ty en met cir­ca 35 man was de op­komst pri­ma. De vol­gen­de Meetup zal don­der­dag 14 maart wor­den ge­hou­den. Het on­der­werp zal waar­schijn­lijk elas­tic­search wor­den. Bin­nen­kort volgt meer in­for­ma­tie.

meetup sec