Working Spirit > Nieuws > Kick-off nieuw Academy traject
26 februari 2019

Kick-off nieuw Academy traject

Vrij­dag 1 maart kick-off ei­gen op­lei­dingstra­ject

In april star­ten we met een nieuw op­lei­dingstra­ject. Dit keer gaan we niet op­lei­den voor een van on­ze klan­ten maar voor ons zelf. Vrij­dag 1 maart is de kick-off. We ver­wach­ten dan cir­ca 45 kan­di­da­ten die we gaan in­for­me­ren over het tra­ject. Uit de­ze groep ho­pen we uit­ein­de­lijk 8 nieu­we col­le­ga's te kun­nen ha­len. Maar voor dat het zo­ver is heb­ben die nog wel een lan­ge weg te gaan.

academy