Working Spirit > Nieuws > Volg Working Spirit nu ook op Instagram
05 maart 2019

Volg Working Spirit nu ook op Instagram

Nieuw In­st­agram ac­count

 

Naast fa­cebook en Lin­kedIn kun je Wor­king Spi­rit nu ook vol­gen op In­st­agram. Via htt­ps://www.in­st­agram.com/wor­king_spi­rit_ict/ kom je bij het de
In­st­agram­pa­gi­na. In­st­agram wordt steeds po­pu­lair­der on­der so­ci­al me­dia ge­brui­kers en is voor Wor­king Spi­rit daar­om een mooi me­di­um voor de
com­mu­ni­ca­tie met ver­schil­len­de doel­groe­pen. 

instalogo