Working Spirit > Nieuws > Moving UP
03 juni 2019

Moving UP

Au­to's op­ge­haald door on­ze Ja­va Trai­nees

On­ze Ja­va Wor­king Spi­rit Aca­de­my deel­ne­mers heb­ben van­daag hun cus­tom ma­de lea­se­au­to ont­van­gen. Nog een paar we­ken en dan zijn ze klaar om aan de slag te gaan en in stijl voor te ko­men rij­den. Veel vei­li­ge ki­lo­me­ters ge­wenst al­le­maal!

Movingup