Working Spirit > Nieuws > Jan Veenhof naar Working Spirit
12 juni 2019

Jan Veenhof naar Working Spirit

Jan start als IT In­fra­struc­tuur spe­ci­a­list

Per 1 au­gus­tus komt Jan Veen­hof ons de­ta­che­rings­team met IT In­fra­struc­tuur Spe­ci­a­lis­ten ver­ster­ken. Daar zijn we su­per blij mee. Wel­kom bij Wor­king Spi­rit Jan.

Jan Veenhof2