Working Spirit > Nieuws > Robert naar Working Spirit
16 juli 2019

Robert naar Working Spirit

Nieu­we IT In­fra­struc­tuur Pro­fes­si­o­nal

Bin­nen­kort komt Ro­bert Lij­ken­dijk het team van Wor­king Spi­rit ver­ster­ken. Hij gaat aan de slag als IT In­fra­struc­tuur Spe­ci­a­list bij ons de­ta­che­rings­team. Wij gaan ui­ter­aard een mooie en uit­da­gen­de op­dracht voor hem zoe­ken. Al­vast wel­kom bij Wor­king Spi­rit Ro­bert.

welkomrobert