Working Spirit > Nieuws > Meetup over SOLID Programming
17 juli 2019

Meetup over SOLID Programming

De 5 ge­bo­den voor so­li­de ob­ject ge­o­rien­teer­de soft­wa­re

Co­de schrij­ven kan ie­der­een, maar goe­de co­de schrij­ven is een vak en een las­tig be­grip. Wat is nu goe­de co­de en hoe kan ik die nu zelf schrij­ven? Na ja­ren van het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van soft­wa­re is de in­du­strie er re­de­lijk uit wat nu de juis­te ei­gen­schap­pen zijn van een goed ob­ject geörien­teerd ont­werp en dit kan sa­men­ge­vat wor­den in de 5 let­ters SO­LID:

  • Sin­gle res­pon­si­bi­li­ty prin­ci­ple
  • Open/Clo­sed prin­ci­ple
  • Lis­hk­ov Sub­sti­tu­ti­on prin­ci­ple
  • In­ter­fa­ce Se­gre­ga­ti­on
  • De­pen­d­en­cy In­ver­si­on

In de­ze pre­sen­ta­tie vertelt Martijn Dashorst wat de­ze be­grip­pen in­hou­den, hoe je ze kan toe­pas­sen in je ei­gen co­de en of ze daad­wer­ke­lijk toe­ge­voeg­de waar­de heb­ben (als al­les past). 

 

Over Mar­tijn: 

Mar­tijn Das­horst is een Ja­va ont­wik­ke­laar bij To­pi­cus. Hij heeft ook les ge­ge­ven in en­ter­pri­se Ja­va ont­wik­ke­ling en ob­ject ge­o­rien­teer­de ana­ly­se en de­sign. 

Het programma

Op 12 september ben je vanaf 18.00 uur ben je welkom bij Working Spirit aan de Keulenstraat 11 in Deventer. Wij zorgen voor iets te eten en drinken. Het programma zal dan om circa 18.30 uur starten en ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Inschrijven

Bijvoorkeur in schrijven via de Working Spirit Meetup pagina. Inschrijven via onderstaande formulier is ook mogelijk.

meetup12septv3kopie

Schrijf in voor deze Meetup

Via dit formulier kun je inschrijven voor de Meetup.