Working Spirit > Privacy verklaring

Privacy Verklaring Working Spirit ICT BV

Met de toenemende digitalisering wordt Privacy steeds belangrijker. Overal worden gegevens verzameld en opgeslagen. Hierbij willen wij weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen wij voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Working Spirit hecht evenals haar klanten, kandidaten, relaties en medewerkers veel waarde aan de veiligheid van persoonlijke gegevens en zal deze met de grootste zorg behandelen. Hierbij handelen wij conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Onze identiteit

Wij zijn Working Spirit ICT BV en wij detacheren ICT-professionals. Daarnaast verzorgen wij (om)scholingstrajecten voor mensen die graag als ICT-professional aan de slag willen. Working Spirit is gevestigd aan de Keulenstraat 11, 7418 ET in Deventer. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 0570-513838 en/of e-mail: info@workingspirit.nlOns privacy statement heeft betrekking op de website www.workingspirit.nl en de persoonsgegevens die wij hier verzamelen. 

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website worden bezocht zonder dat wij persoonsgegevens verzamelen of opslaan. Wij ontvangen uitsluitend de meegeleverde persoonsgegevens die via een contactformulier met ons worden gedeeld.

Opslag van data

De website draait op een Apache webserver met MariaDB versie 10.0.34 als database server. De website kent in totaal twee soorten formulieren; een contactformulier en een formulier om te reageren op een vacature.

1. Contactformulier

Bij het versturen van een contactformulier slaan wij de volgende persoonsgegevens op in de database:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bericht

2. Vacatureformulier

Bij het versturen van een vacatureformulier slaan wij de volgende persoonsgegevens op in de database:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV (bestand - optioneel)
 • Opmerking (optioneel)

De gegevens betreffende het vacatureformulier worden direct verstuurd naar ons systeem Bullhorn. Hierbij wordt ook de vacature vermeld waar degene op heeft gereageerd. Dit gebeurt via de SOAP API van Bullhorn. Zodra deze met succes zijn verstuurd worden de gegevens verwijderd uit de Website database. De invuller is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de ingevulde gegevens.  

Cookies

Wij slaan geen persoonsgegevens op in cookies. Dit is ook de reden waarom er geen cookie-melding op onze website is vermeld.

 

Persoonsgegevens

Wij ontvangen enkel de persoonsgegevens die worden verstuurd via de web formulieren. Hierbij werken wij op grondslag van toestemming (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331).

Wij vragen uitdrukkelijk bij het formulier of wij deze verwerking mogen doen, in de vorm van een checkbox. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens voor de uitvoering van onze detacheringsactiviteiten danwel Academy activiteiten. Meer specifiek worden gegevens verzameld om:

 • de geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opleidingstraject;
 • aanbiedingen te kunnen doen en of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Working Spirit kan persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen genoemd bij ”Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”. Gegevens zullen nooit voor een ander doel worden gebruikt en worden niet doorgespeeld aan niet relevante derden. 

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

De bewaartermijnen van gegevens zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.  

Voor kandidaten (nog niet door Working Spirit bemiddeld); Persoonsgegevens (waaronder NAW, CV, E-mail) worden bewaard gedurende twee jaar na het laatste contact. Na afloop van deze periode of eerder is er een contactmoment met de kandidaat ter verificatie van de gegevens en eventuele verlenging van de inschrijving. Is contact niet mogelijk of wenst de kandidaat geen bemiddeling door Working Spirit dan worden de gegevens na drie kalendermaanden definitief verwijderd. 

Voor kandidaten die zijn ingezet door Working Spirit of (ex-)medewerkers; Persoonsgegevens worden bewaard gedurende twee jaar na einde dienstverband of opdracht. Bepaalde persoonsgegevens moeten vanuit fiscale of juridische overwegingen langer worden bewaard. 

Rechten 

Iedereen heeft het recht om de aan hem- of haarzelf gerelateerde persoonsgegevens die in bezit zijn van Working Spirit op te vragen, in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens indien dit niet meer is gewenst. Voor alle zaken die betrekking hebben op de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met Working Spirit via info@workingspirit.nl of via de contactpersoon bij Working Spirit. 

Beveiliging

Working Spirit doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot gegevens of delen daarvan. Voor zover gegevens worden verstrekt aan andere gegevensverwerkers dan is Working Spirit met hen overgekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Mocht u van mening zijn dat wij u met onze privacy statement niet toereikend hebben geïnformeerd of heeft u vragen met betrekking tot uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Working Spirit via info@workingspirit.nl of uw contactpersoon bij Working Spirit.